Bij RUFO staat duurzaamheid en MVO hoog in het vaandel. Wij vinden het als werkgever belangrijk om de zorg en verantwoordelijkheid voor de wereld waar wij in leven op te pakken en uit te dragen. Wij vinden het belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving. Daarom hebben wij een samenwerkingsverband met het re-integratiebedrijf van de gemeente Leiden

We hebben een leer-werktraject opgezet waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het schoonmaakvak kunnen leren. Ze gaan aan de slag bij Gemiva Swetterhage, een instelling waar 300 mensen met een verstandelijke beperking wonen en werken. DZB meldt de mensen die een beperking of een handicap hebben of bijvoorbeeld herstellende van een burn-out zijn bij ons aan, wij doen een sollicitatiegesprek en wanneer mensen geschikt en gemotiveerd zijn, kunnen ze starten met het leer-werktraject.

Soms hebben ze wat meer tijd en begeleiding nodig om hun draai te vinden in het werk. Daar houden wij rekening mee. Ze worden intensief door de rayonleider begeleid en vormen een hecht team. Het doel van dit traject is duurzame uitstroom naar betaald werk. We begeleiden hen zo lang als nodig. Voor sommigen geldt dat dit op korte termijn te realiseren is, voor anderen geldt dat dit waarschijnlijk nooit een reële optie zal zijn.

We zorgen ervoor dat we ze zo lang als nodig begeleiden. Het werken met deze doelgroep kost dus meer tijd dan normaal, maar de andere kant is dat wanneer ze eenmaal zijn ingewerkt. Werknemers uit deze doelgroep zijn vaak hele loyale en gemotiveerde medewerkers, die trots zijn op het feit dat ze aan het werk zijn en het werk heel serieus nemen. Inmiddels hebben we al vier medewerkers een contract voor een fulltime baan kunnen aanbieden. Een op de vijf medewerkers is inmiddels doorgestroomd naar een andere baan

De code Verantwoordelijk Marktgedrag

De code Verantwoordelijk Marktgedrag verenigt de gezamenlijke belangen van marktpartijen en geeft aan hoe wij kunnen bijdragen aan de verantwoorde inkoop en uitvoering van schoonmaak. RUFO schoonmaakdiensten is blij met de code en onderschrijft de doelen en inhoud ervan. We zien dit als prima uitgangspunt om samen te streven naar evenwichtigere marktverhoudingen en respect voor schoonmakers en hun vak. RUFO schoonmaakdiensten vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk partijen de code ondertekenen en promoot dit actief onder relaties. Zo komt er meer aandacht voor de noodzaak van verantwoorde inkoop en uitvoering van schoonmaak. De code geeft aan dat opdrachtgevers ook mede verantwoordelijk zijn voor goede arbeidsomstandigheden van het schoonmaakpersoneel. Daarbij dienen verschillen in faciliteiten en bejegening tussen eigen medewerkers en schoonmakers te worden voorkomen.

Ondertekening code Verantwoordelijk Marktgedrag door RUFO schoonmaakdiensten

Met een zelfverklaring voor de code maken schoonmaakbedrijven kenbaar dat ze de code volledig en serieus toepassen. Wij promoten onder onze relaties dat zij ook de code ondertekenen!

PSO Prestatieladder

We zijn er trots op dat ons bedrijf in april 2021 opnieuw de hoogste trede (trede 3) op de PSO ladder heeft behaald. Uit onafhankelijke toetsing door een gecertificeerde instelling blijkt dat RUFO clean op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert RUFO clean op een duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde oragnisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten en diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulerling genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Keurmerken op een rijtje

Onderstaand nog een keer de keurmerken die wij behaald hebben met maatschappelijk ondernemerschap